Bokningskalender 2021

Vid bokning kontakta Funktionsrätt Enköpings kansli: funktionsratt.enkoping@gmail.com 

BOKNINGAR 2021:

5/6  kl 13 -16  HRF Enköping

8/6 kl. 13-16 SRF Enköping

6/7  kl. 11 – 15  Demensföreningen