Onsdagskvällar på Sommarro

Vi hoppas på att kunna återuppta onsdagskvällarna under 2021 med
underhållning och förtäring.